msgbartop
oracle e-iş yönetim sistemi üretim ve bakım modül danışmanı (oracle e-business suite manufacturing and maintenance consultant)
msgbarbottom

15 Oct 08 Linux Üstünde Apache Nasıl Kapatılır Açılır

Oracle self servis ekranlarını kullananlar bilirler, bazen sayfada herhangi bir değişiklik yapsanızda değişikliği hemen göremezsiniz. İşte bu durumda apache bounce yani apache serverın açılıp kapanması işlemi gerekli olur. Aşağıdaki çıktı linux’a putty ile bağlanıp yapılmış işlemlerin çıktısı. Faydalı olabilir diye düşünüyorum.

login as: root
root@192.168.10.51's password:
Last login: Thu Mar 27 13:34:54 2008 from 192.168.10.3
[root@oracledemo ~]# ps -ef|grep vnc
root   19088 19001 0 13:51 pts/3  00:00:00 grep vnc
[root@oracledemo ~]# root   19088 19001 0 13:51 pts/3  00:00:00 grep vnc
[root@oracledemo ~]# vncserver
New 'oracledemo:1 (root)' desktop is oracledemo:1
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/oracledemo:1.log

<!--more-->

[root@oracledemo ~]#
[root@oracledemo ~]# export DISPLAY=oracledemo:1.0
[root@oracledemo ~]# su - applvis
[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$
[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$ cd $COMMON_TOP/admin/scripts

[applvis@oracledemo scripts]$ cd VIS_oracledemo
[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$ ./adapctl.sh stop

-bash: ./adapctl.sh: No such file or directory

[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$ ls

adalnctl.sh  adcmctl.sh  adfmsctl.sh  adstpall.sh     gsmstart.sh

adapcctl.sh  addisctl.sh  adfrmctl.sh  adstrtal.sh     jtffmctl.sh

adaprstctl.sh adexecsql.pl adpreclone.pl adtcfctl.sh     log.lst

adautocfg.sh  adfmcctl.sh  adrepctl.sh  compile_invalid.sh sqlnet.log

[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$ ./adapcctl.sh stop
adapcctl.sh version 115.43

Stopping Apache Web Server Listener (dedicated HTTP) ...
Stopping Apache Web Server Listener (dedicated PLSQL) ...
/VIS/apps/visora/iAS/Apache/Apache/bin/apachectl stop: httpd stopped

adapcctl.sh: exiting with status 0

[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$ ./adapcctl.sh start

adapcctl.sh version 115.43

Starting Apache Web Server Listener (dedicated HTTP) ...

Starting Apache Web Server Listener (dedicated PLSQL) ...

adapcctl.sh: exiting with status 0

[applvis@oracledemo VIS_oracledemo]$

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz