Standart Değer Listesini Form Kişiselleştirme İle Sınırlama


Hangi alanı kısıtlayacaksak o alan trigger object kısmında seçilir. Trigger Event WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE seçilir. EAM_WORKORDERS.OWNING_DEPARTMENT_CODE_MIR


İlk aşamada Type Builtin olarak seçilir. Builtin Type olarak “Create Record Group from Query” seçilir.

Argument kısmına formda yapılan sorgu ile aynı şekilde kısıtlamanın yapıldığı sql yazılır.

[sql]select department_id, department_code, description from bom_departments where organization_id = :parameter.org_id and nvl(disable_date, sysdate+2) > sysdate
and DEPARTMENT_CLASS_CODE=’Maint Dept’ –sonradan eklenen kısıtlama
order by department_code[/sql]

Yapılan sorgunun formun içindeki sorgu ile uyumlu olması gerekli!!!

Grup ismi elle girilir. Örnek:GROUP_NAME_EH
Alt satıra (11) Property seçilir. Object Type LOV olarak seçilir. Target Object sınırlanması istenen değer listesidir. Property Name:Group_Name seçilir. Value ise bir üst satırda girilen grup adı olarak girilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *