Supply Types on Oracle Bill Of Material

Bulk Bulk component requirements can be viewed and are displayed on reports. They can be used to communicate to the shop floor that bulk components…

Creating and Managing a Stability Study (OPM Quality)

The Stability Study window lets you create and manage a stability study. Refer to the “Managing the Stability Study Lifecycle” topic for an overview of…

Purchase Orders stuck “In Process” status

Unable To Open PO from Purchase Order Summary PROPOSED SOLUTION(S) ==================== Use poxrespo.sql to resubmit the document for approval by resetting the authorization status.

Oracle Audit

Audit İçin yapılması gerekenler Audit yapılması gereken alanın hangi tabloda olduğu bulunduktan sonra aşağıdaki SQL ile hangi applicationa ait olduğuna bakılır.

Apex’ten Oracle EBS ortamındaki talebi çalıştırma. (Running an Oracle EBS Concurrent from APEX)

Aranızda bu ne olaki diyenler olabilir. Kısaca şöyle izah etmeye çalışayım. Apex ile oracle e-business ortamını kardeş kardeş çalıştırmaya uğraşıyoruz bu yazıda. Kısaca oracle ebs…

Apex sürüm yükseltme sonrası çıkan image problemi

Yapmanız gereken APEX’in yüklü  olduğu dizindeki apxldimg.sql isimli sql dosyasını apex dizin yolunu vererek çalıştırmak. [bash]@APEX_HOME/apex/apxldimg.sql APEX_HOME[/bash] Burda bende tanımlı olan APEX_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1