Oracle Departments, Resources and Instances Api

Hi all,You can use below apis for creating departments, resources and instances. BOM_DEPARTMENTS_PKG for creating departments.BOM_DEPARTMENT_RESOURCES_PKG for creating department resources.BOM_DEPT_RES_INSTANCES_PKG for creating resource instances.

Oracle Üretim Genel Süreçleri

Kesikli Üretim : Ayrıntılı ve yarı mamul seviyesi çok üretim tipleri için kullanılmakta, üretim, üretim siparişleri üzerinden takip edilmektedir. Proses Üretim : Kesikli üretimle benzer…